fb


2012-04-19 18:22

Expo föreläser för elever i Södertälje fredagen 20 april

| Mer

Skola

Fredagen 20 april kommer Expos Jonathan Möller till Södertälje och föreläser för elever som deltar på en facklig utbildningsdag. Temat är "våga ifrågasätt”, en föreläsning som diskuterar de rasistiska partiernas och organisationernas påståenden och svarar på dessa. Frågeställningar som tas upp är bland annat: Får man inte vara stolt svensk utan att bli kallad rasist? Måste man älska tanken om mångkultur och är det inte så att muslimerna håller på att ta över? Självklart diskuterar vi också vad som blir konsekvenserna av intolerans.

- I sin retorik spelar de intoleranta grupperna på människors rädslor - men fördomar är inte fakta. Därför är det oerhört viktigt att vi antirasister vågar ifrågasätta och ta debatten, säger Jonathan Möller.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor