fb


2012-04-19 8:52

Nu ska idrotten i Värmland spara energi

| Mer

Energi

Energikontor Värmland ska hjälpa idrotten i Värmland att spara energi. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.

Avancerade idrottsanläggning som simhallar och ishallar kan ofta spara mellan 25-35 procent av energianvändningen. Men även mindre klubbstugor inom till exempel fotboll och golf har potential att spara energi genom enklare åtgärder kring exempelvis belysning, värme, ventilation och varmvatten.

– Beteendet hos dem som är på en anläggning har också stor betydelse när man vill spara energi, säger Kristina Dersjö, projektledare på Energikontor Värmland. Att använda lokalerna på rätt sätt och stänga av och släcka ner när man går hem ger mer än vad man tror.

Arbetet i Värmland är en del av det nationella projektet Uthållig idrott som de svenska energikontoren nu startar tillsammans med Riksidrottsförbundet.

– Genom att långsiktigt effektivisera sin energianvändning får idrottsföreningar mer pengar över till sin verksamhet samtidigt som vi minskar klimatpåverkan, säger, Per Dalebjer, förbundschef Värmlands Idrottsförbund.

I projektet ingår förutom anläggningar också de resor som idrotten gör. Alltför många idrottsresor till träning och tävling sker idag med bil. Idrottsföreningar ska få ökad kunskap om alternativ till bilen och prova dessa. Målet är att minska klimatpåverkan från idrottens resor med 5 procent.

– Energikontor Värmland har stor erfarenhet av att hjälpa olika sektorer i samhället som industri och fastighetsägare med att spara energi, säger Kristina Dersjö. Idrotten är ett nytt område för oss som känns väldigt spännande. Vi kommer att samarbeta med kommunernas energi- och klimatrådgivare som har erfarenhet av att arbeta med energirådgivning till idrottsföreningar.

Projektet ska pågå fram till hösten 2014 och finansieras till största delen av Energimyndigheten.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor