fb


2012-04-19 8:04

Hästnäringen i Östergötland skapar 1500 arbetstillfällen och omsätter 550 miljoner

| Mer

Djur & Natur

Den östgötska hästnäringen omsätter 550 miljoner kronor (exklusive spelomsättning) och skapar omkring 1500 arbetstillfällen inräknat de indirekta jobben kopplade till branschen. Dessutom finns stor tillväxtpotential om näringen ges de rätta förutsättningarna.

Det menar nätverket Hästform Östergötland som tillsammans med Länsstyrelsen, Boverket och Hästnäringens nationella stiftelse samlade ett sextiotal politiker, tjänstemän, forskare, myndighets- och näringslivsföreträdare kring frågan hur man ska ta tillvara hästnäringens tillväxtmöjligheter.

– Vi vill att politikerna får upp ögonen för och förstår hur viktig hästnäringen är för vår region. Trots att branschen skapar stora värden i samhället har den inte uppmärksammats i tillräckligt stor utsträckning. Därför känns det extra kul att så många valde att delta i seminariet och det bådar också gott för framtidens hästnäring i regionen, säger Marianne Trygg, koordinator för Hästforum i Östergötland.

Hästnäringen – jordbrukets fjärde inkomstkälla

På plats fanns bland annat Stefan Johanson, vd vid Hästnäringens Nationella Stiftelse, som bland annat berättade att hästen bidrar till 25 000 hektar öppet landskap i Östergötland, vilket motsvarar 35 000 fotbollsplaner och att hästnäringen är jordbrukets fjärde största inkomstkälla. Medan antalet mjölkkor och grisar har minskat i länet så har antalet hästar ökat. Idag är Östergötland en av landets hästtätaste regioner med omkring 16 000 hästar. Det betyder att det finns fler hästar än det finns traktorer.

– Hästar och alla de verksamheter som bedrivs kring intresset och sporten är en viktig del av de gröna näringarna i Östergötland. För att ta tillvara på hästnäringens potential är det viktigt att förstå att ekonomin kring hästnäringen ser annorlunda ut än övriga delar av lantbrukssektorn. Jag kommer därför att bjuda in Hanna Elgåker, som medverkade vid seminariet och som skrivit en avhandling om detta, till Vreta Kluster för att förmedla hennes intressanta slutsatser, säger Helene Oscarsson, koordinator på Vreta Kluster.

Seminariet Hästen – en naturlig del av Östergötlands samhällsutveckling och planering arrangerades av nätverket Hästforum Östergötland i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland, Boverket och Hästnäringens Nationella Stiftelse.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor