fb


2012-04-19 8:30

Dalkia gör Trelleborg kommuns fjärrvärme miljövänligare

| Mer

Energi

Idag invigs Dalkias ångcentral som genom anslutning och värmeleveranser till kommunens fjärrvärmenät bidrar till att minska Trelleborgs fossilbaserade koldioxidutsläpp med uppemot 2 000 ton per år.

I juli 2010 förvärvade Dalkia Trelleborg Industris ångcentral. Under 2011 gjorde Dalkia en större ombyggnad av anläggningen för att kunna elda en av ångpannorna med miljövänlig träpellets istället för fossil naturgas. Vid övertagandet avtalades dels med Trelleborg Industri om fortsatta ångleveranser från centralen till företagets tillverkningsprocesser, dels med kommunala Trelleborgs Fjärrvärme AB (TREFAB) om leveranser till stadens fjärrvärmenät. Därmed kompletterar Dalkia Trelleborgs Fjärrvärmes egen produktion, vilket reducerar koldioxidutsläppen med 1 000 – 2 000 ton per år.

- Trelleborgs Fjärrvärme och Dalkia har sedan ett antal år tillbaka samarbetat angående drift och underhåll av produktionsanläggningarna i Trelleborg. Samarbetet har utvecklats och ett nytt avtal angående energileveranser baserat på biobränsle från panncentralen Hjorten har ingåtts. Det innebär att både miljö- och fjärrvärmeutvecklingen kan fortsätta i Trelleborg. Detta har Trelleborgs Fjärrvärme och Dalkia skapat goda förutsättningar för tillsammans, säger Per-Olof Nilsson, vd Trelleborgs Fjärrvärme AB.

- Ett bra exempel på vad Dalkia kan tillföra i fråga om hållbara energilösningar för såväl industri som samhälle genom lokal samverkan, säger Mikael Jansson, koncernchef för Dalkia i Norden.

Den nya anläggningen togs i drift i januari då de biobränslebaserade fjärrvärmeleveranserna också inleddes. Efter en tids intrimning är det alltså dags för den officiella invigningen. Vid invigningen närvarar Dalkias koncernchef Mikael Jansson, Trelleborgs Fjärrvärmes vd Per-Olof Nilsson, kommunalrådet Ulf Bingsgård och kommundirektör Jonas Rosenkvist, samt Trelleborg industris vd Jan Wennberg och representanter för andra lokala företag.

Den åttio år gamla ångcentralen med sitt katedralsliknande utseende har i och med detta genomgått en omfattande modernisering utan att byggnadens värdefulla arkitektur påverkats negativt. Den befintliga ångpannan har byggts om med modern teknik och försetts med en träpulverbrännare.

För att undvika utsläpp av stoft och aska har anläggningen också försetts med ett högeffektivt stoftfilter som i princip renar rökgaserna helt från stoftutsläpp.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor