fb


2012-04-18 15:13

Taxi Stockholms CO2-utsläpp har minskat med 70 procent: ”Målet är en fossilfri taxinäring i Stockholm”

| Mer

Klimat

Till år 2016 ska utsläppen vara nere på 30 g/km vilket är fjärdedel av dagens miljöbilsgräns. Företagets miljöarbete syftar till att stödja regeringens mål om en fossilfri transporttjänst till år 2030. Men för att detta mål ska nås krävs ytterligare politiska initiativ och att skattebefrielsen på fossilfria bränslen ligger fast.

Taxi Stockholms satsning på biogas startade år 2002. Då var tillgången på biogas begränsad och det fanns ett uttalat motstånd mot biogas som bränsle från såväl politiker som billeverantörer. Idag, 10 år senare, är tillgången på biogas i Stockholm förhållandevis god och företaget har över 70 procent biogasbilar.  

- Vi värnar om Stockholm och vill driva på arbetet för att nå målet om en fossilfri transporttjänst i Sverige 2030. Därför har vi bland annat högre ställda krav än den statliga miljöbilsnormen. Det innebär att vi i genomsnitt köper en biogasbil om dagen, vilket bland annat resulterat i en minskning av CO2-utsläpp med hela 70 procent, säger Gunnar Welander, miljöchef på Taxi Stockholm.

Sedan ett par år har samtliga av Taxi Stockholms bilar dubbfria vinterdäck. Något som ytterligare bidragit till att minska företagets miljöpåverkan. Företaget utsågs till Sveriges mest miljövänliga taxiföretag i branschrankingen Sustainable Brands 2012. 

- Men vi nöjer oss inte med detta. Till år 2016 har vi satt som mål att utsläppen ska vara nere på 30 g/km vilket motsvarar en fjärdedel av dagens miljöbilsgräns. Det innebär sänkta koldioxidutsläpp med 85 procent jämfört med basåret 2005. Taxi är den del av kollektivtrafiken som minskat utsläppen mest, men för att nå det nationella målet krävs fler politiska initiativ och att skattelättnaden för fossilfria bränslen ligger fast, säger Gunnar Welander. 

För

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor