fb


2012-04-18 15:23

Hans Rosling talar när CI verksamheten vid Akademiska sjukhuset firar 10 års jubileum

| Mer

Medicin

Teamet för hörselimplantat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala inbjuder till jubileumsträff den 19 april i anledning av att det är tio år sedan operationer med cochleaimplantat startade vid Akademiska sjukhuset.

Det första minderåriga barnet opererades med CI 1991. Idag finns det CI verksamheter vid sju sjukhus i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

Firandet sker på Akademiska sjukhuset i Grönvallssalen klockan 16-19.

Opererade patienter, anhöriga samt alla andra berörda och intresserade hälsas välkomna att fira med föredrag, mat och mingel.

Inbjudna föreläsare är bland annat professor Hans Rosling, internationellt känd för pedagogiska föredrag om global hälsa. Hans Rosling är också aktiv i Barnplantorna genom barnbarnet Max, som har dubbla cochleaimplantat.

Spännande tema på Hans Roslings anförande är "CI statistik är svårare än CI-operation, men nästan lika viktigt".

Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i Barnplantorna talar under temat "Samverkan och samsyn driver utvecklingen framåt".

Professor Helge Rask Andersén och överläkare Göran Linde kommer att ge en historisk tillbakablick samt blicka in i framtiden.

Akademiska sjukhuset i Uppsala ligger i framkanten av utvecklingen inom området hörselimplantat (mellanöreimplantat, cochleaimplantat och hjärnstamsimplantat).


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor