fb


2012-04-18 20:08

Miljömålet 2020 redan nått - nu måste målet höjas!

| Mer

Klimat

- Nu måste regeringen och riksdagen höja målet för förnybar energi i transportsektorn 2020. Målet på 10 procent 2020 kommer redan att nås i år. För att skapa tryck för en fortsatt omställning till förnybara drivmedel bör målet åtminstone fördubblas till 20 procent 2020. Det säger Svebios vd Gustav Melin.

- Andelen förnybar energi den svenska transportsektorn var 9,8 procent 2011, enligt Energimyndigheten. Nu säljs det mycket E85 eftersom priset är mycket gynnsamt jämfört med rekorddyr bensin. Dessutom ökar användningen av biogas och biodiesel. Resultatet blir att Sverige överskrider 10-procentsmålet redan i år, åtta år i förtid.

- Sverige har under många år varit ledande i Europa när det gäller att utveckla produktion och marknad för hållbara biodrivmedel. Oklara styrmedel och ett alltför lågt mål gör att investerarna nu tvekar att satsa på ny produktion av biodrivmedel och utveckla tekniken för att ta vara på skogsråvara för att göra DME, etanol, biodiesel och andra bränslen. Detsamma gäller planerna på biogasproduktion. Det är viktigt att regering och riksdag ger tydliga signaler så att biodrivmedelsbranschen kan fortsätta att utvecklas i Sverige och så att vi kan behålla vårt tekniska försprång, avslutar Gustav Melin.

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor