fb


2012-04-18 20:26

Kompetenta talare till Euro Mine Expo 2012

| Mer

Mässor

Euro Mine Expo 2012 innehåller en talarlista fylld med intressanta personer som kommer att tala under mässans huvudteman: Mining in the Barents Region, Good governance and corporate responsibility samt Smarter, deeper, better mining.

– Vi har ett mycket kompetent och spännande seminarieprogram som ligger rätt i tiden, säger Ann-Sofie Greander, projektledare för Euro Mine Expo.

 

Världen tar plats på mässan. Det är inte minst konferensprogrammet ett tydligt bevis på.

Först ut på talarlistan är Anthony Hodge, ICMM, och Jan Moström, Boliden, båda keynote speakers.

Sedan följer en rad intressanta talare under mässans tre konferensteman. Ett av dem är ’Smarter, Deeper, Better mining’ som handlar om att arbeta smartare, borra djupare och öka kvaliteten i brytningen. Det är ett högaktuellt ämne som kombinerar lönsamhet med hållbarhet. Hållbarhetstänkande gör att gruvnäringen behöver vara öppen för andra arbetssätt och för innovationer men också ny teknik, något som inte minst Horst Hejny på MIRO (Mineral Industry Research Organisation) talar om under rubriken ’Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the Future - the EU Project I ² Mine’.

Johan Hedlin, Rock Tech Centre, föreläser om smarta gruvor i framtiden i seminariet ’Smart Mine of the Future’. Det blir också ett inslag om grön gruvbrytning där Harry Sandström, Spinverse Oy, kommer att förklara bakgrund och utveckling kring ’Green Mining Program’, ett program vars verksamhet är fokuserad på två teman. Det ena temat är nya mineralfyndigheter och det andra temat för programmet är osynlig och intelligent gruvdrift där material- och energieffektivitet i mineralutvinningen och minimering av miljöpåverkan genom hela kedjan är central. Ytterligare ett mål är att skapa nya, gröna arbetsmetoder och rutiner för gruvindustrin globalt.

Dessutom kommer Henryk Karas, Corporate Adviser på ett av världens ledande företag inom kopparbrytning, polska KGHM, för att tala om säker och effektiv djupbrytning av kopparmalm.

Under mässtemat ’Good governance and corporate responsibility’ kommer Richard Evans från SRK Consulting att beskriva hur man bygger gruvor i partnerskap med grannar och myndigheter. Jonas Lundström däremot, kommer att berätta mer om gruvprojektet i Pajala, den kanske största nya gruvfyndigheten i Europas på decennier där samarbetet med myndigheter har varit viktigt för projektets genomförande.

Under mässtemat ’Mining in the Barents Region’ kommer bland andra Morten Often från Store Norske Spitsbergen Grubekompani för att tala om kol- och guldbrytning i arktiskt klimat. Fredric Bratt, Nickel Mountain Resources, beskriver Rönnbäckens projekt för att utvinna nickel och magnetit ur järnmalm.

Ryssland kommer med en delegation till Euro Mine Expo. I den delegationen ingår Nikolay Philippov, Director State Company Mineral, som talar om gruvbrytning i nordvästra Ryssland under rubriken ’General mining conditions in NW Russia’.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor