fb


2012-04-18 12:48

Får parkinsonsjuka i Örebro landsting den vård de behöver?

| Mer

Medicin

Hur fungerar vården för personer med Parkinsons sjukdom i och hur långt har forskningen kommit?

Måndagen den 23 april möts över 70 personer på ett stort seminarium i Örebro, för att diskutera behandling, bemötande och framtid. Det är neurologer, neuroteam, geriatriker, politiker, beslutsfattare samt personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Seminariet i Örebro, är det andra i en serie av fyra på olika platser i Sverige under april. Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och ParkinsonFörbundet är arrangörer.
I Sverige har 22.000 personer diagnosen Parkinsons sjukdom, men många kan leva omedvetet med diagnosen, varför mörkertalet är stort. Parkinson finns över hela världen i ungefär samma utsträckning.

Orsaken till sjukdomen är fortfarande okänd, men ålder verkar vara den främsta riskfaktorn. Det kan också finnas en ärftlig komponent och en miljöfaktor som ökar risken att utveckla sjukdomen. Den är inte botbar, men mycket lindring finns att tillgå, till exempel med olika läkemedel.

Några kända personer med diagnosen Parkinsons sjukdom är boxaren Mohammed Ali, artisten Suzzie Tapper, skådespelarna Erland Josephson och Michael J Fox samt konstnären Salvador Dali.

Program och medverkande:

Välkomna att rapportera från detta seminarium den 23 april 2012 på Scandic Grand Hotell i Örebro.

Program

 • 13.00  Inledning - Kenneth Bäck, vice ordf Neurologiskt Handikappades Riksförbund
 • 13.05  Dagens sjukvård och satsningar i regionen om Parkinson - Robert Mörk(S), ordf Nämnden för somatisk specialistvård
 • 13.15  Den nya neurologin, bristen på neurologer och prioriteringar i vården - Björn Lindvall, verksamhetschef Neurokliniken USÖ
 • 13.35  Vilka behandlingsmetoder finns för personer med Parkinsons sjukdom? - Edith Popek, neurolog Neurokliniken USÖ
 • 14.10  Paus med förfriskning
 • 14.30  Att leva med Parkinsons sjukdom -  Pär Ohrberg, patient
 • 14.50  Olika vård beroende på var i Sverige man bor - Gunn Franzén-Ljung, generalsekreterare ParkinsonFörbundet
 • 15.00  Paneldebatt: Fler neurologer – Rätt medicin – Lika behandling
 • 16.00  Avslutning

Dagens moderator: Susanna Lindvall, vice ordf EPDA (European Parkinson´s Disease Association)     

Seminariet arrangeras av NHR och ParkinsonFörbundet med stöd av Abbott Scandinavia AB.

Övriga platser för motsvarande seminarium hålls är Malmö, Linköping och Göteborg den 25 april.

Detta arbetar NHR och ParkinsonFörbundet för:

 • Antalet neurologer måste fördubblas. Sverige har för få neurologer jämfört med övriga Europa!
 • Bostadsorten ska inte avgöra om du får rätt behandling!
 • Återbesök ska ingå i vårdgarantin. Neurologiskt sjuka kan få vänta flera år för specialiståterbesök.
 • Att vårdteam införs i hela neurosjukvården, där flera kompetenser ingår.

 Mer information: nhr.se: http://www.nhr.se/om-nhr/kalender/seminarium-om-parkinsons-sjukdom-malmo/

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor