fb


2012-04-18 13:23

Skånes pris för bästa Leaderprojekt 2012

| Mer

Djur & Natur

Skånes pris för bästa Leaderprojekt 2012 tilldelades i går kväll projektet Ålhajking i ålarikets ålarike. Projektet förenar berättande om den gamla skånska traditionen av ålafiske med sinnliga upplevelser i form av mat, konst, musik och gott boende.


Juryns motivering löd:
"Projektet har fått till stånd en samordning som ökar attraktionskraften hos företag som kan erbjuda kundanpassade produkter och tjänster kopplade till ålfisket på Skånes ostkust. Genom projektets bredd skapar förutsättnignar för en långsiktig positiv utveckling av företagande på temat ål. Ett tema som utgör en värdefull del av det skånska kulturarvet."

Övriga vinnare:
Årets landsbygdsföretag i Skåne: Kuskahusen  
Årets landsbygdsprojekt i Skåne: Köpinge Vrams Vattenförening  
Årets Leaderprojekt i Skåne: Ålhajking  
Årets innovation i Skåne: Nablus mejeri  
Årets miljösatsning i Skåne: Kullaleden  
Årets ungdomssatsning i Skåne: Concert at the barn  
Årets integrationssatsning i Skåne: ECO-trails


MyNewsdeskAnnonsbilliga resor