fb


2012-04-18 11:03

Ökad protektionism på EU:s upphandlingsmarknad

| Mer

EU EU-kommissionens nyligen offentliggjorda förslag till nya regler för EU-ländernas offentliga upphandling leder till en ökad protektionism. Det anser Kommerskollegium.

Företag från länder utanför EU har relativt goda möjligheter att delta i offentliga upphandlingar i EU. För att sätta press på länder utanför EU att öppna sin offentliga upphandling för internationell konkurrens föreslås att myndigheter i medlemsländerna ska kunna välja bort anbud där mer än 50 procent av varans/tjänsten värde kommer från länder utanför EU som diskriminerar EU-företag vid offentliga upphandlingar. Kommissionen ska också tillfälligt kunna stänga EU:s upphandlingsmarknad för diskriminerande länder. Kommerskollegium menar att den föreslagna möjligheten till begränsningar leder till en ökad protektionism på EU:s upphandlingsmarknad. En begränsad konkurrens kan göra att varor och tjänster som köps för offentliga medel blir onödigt dyra.
Många företag drivs globalt vilket medför att ägande, tillverkning och försäljning sker i olika delar av världen. I en nyutkommen rapport med fallstudier visar Kommerskollegium på svårigheterna att begränsa konkurrensen för länder utanför EU utan att EU:s egna företag skadas och utan att det slösas med skattemedel. Kommerskollegiums fallstudier gäller Akademiska sjukhuset i Uppsala och SL:s upphandling av driften av tunnelbanan i Stockholm.
EU-kommissionens förslag presenterades den 21 mars 2012 och ska nu förhandlas i Europeiska unionens råd.Annonsbilliga resor