fb


2012-04-18 10:57

Bankföreningen vill ha ändring i skatteavtal med USA

| Mer

Bank I ett brev till finansminister Anders Borg begär Bankföreningen – tillsammans med flera andra finansiella organisationer – att den svenska regeringen vidtar ändringar i befintligt dubbelskattningsavtal mellan USA och Sverige. Anledningen är en amerikansk lagstiftning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), som innebär betungande hantering för de finansiella instituten och betydande rättsosäkerhet för enskilda personer när det gäller skattskyldighet i USA.

– Vi vill åstadkomma ett informationsutbyte för skatteändamål som bygger på ömsesidighet och ett rättssäkert förfarande, säger Ulrika Hansson, skatteexpert på Bankföreningen.Annonsbilliga resor