fb


2012-04-18 9:20

KanEnergi satsar på energi- och miljöcertifiering av byggnader!

| Mer

Energi

KanEnergi satsar på energi- och miljöcertifiering av byggnader!

KanEnergi erbjuder energi- och miljöcertifiering av byggnader genom MiljöByggnad, BREEAM och processtöd genom hela byggprojektet.  Ronnie Hollsten är den förste på KanEnergi som certifieras enligt Miljöbyggnad, ansvarar för KanEnergis arbete med energi- och miljösamordning vid nybyggnation och större renoveringar.

Tillsammans med flertalet BREEAM certiferade kollegor är vi ett starkt team med stor erfarenhet. För mer info om BRREAM och våra konsulter se: http://www.asplanviak.no/index.asp?id=36508

Ett led i KanEnergis satsning på energi- och miljöfrågor i byggprocessen är det internationella projektet MaTrID som beräknas starta under försommaren 2012 och pågå under de kommande två åren. Syftet med projektet är att tillsammans med ett europeiskt team av experter sprida kunskap och utveckla bra metoder genom nationella pilotprojekt.

I Sverige kommer pilotprojektet genomföras tillsammans med Älvstranden Utveckling AB och Skanska Nya hem AB. Två bolag som har höga miljöambitioner och stor erfarenhet av energieffektiva byggnader. Med start under våren 2012 kommer vi följa arbetet med Lindholmskajen på Hisingen i Göteborg.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor