fb


2012-04-18 7:39

En samling skulpturer av Arne Jones säljs på Moderna

| Mer

Lyx Stockholms Auktionsverk. Arne Jones - en egensinnig skulptör. En samling skulpturer av Arne Jones säljs på Moderna.

Efter andra världskrigets slut skedde ett generationsskifte inom den svenska kulturen och Arne Jones skulle komma att bli skulpturens främste förkämpe.

Under akademitiden kännetecknas Jones – förutom den aldrig saknade baskern – som en tillbakadragen, lite äldre och målmedveten elev. Han arbetar motiverat och hämtar influenser från bland andra Henri Laurens. Den mänskliga kroppen, det manliga och kvinnliga är källor till inspiration, samtidigt finns här ett genuint litteraturintresse - han skriver själv poesi. Jones skapar karaktärsfulla porträtt som söker identifikation och mänsklig närhet, bland annat av Sven Alfons och Ragnar Josephson. Så börjar han laborera med rumsligheten i sina skulpturer. Han lämnar den klassiska massan och markbundenheten och vänder sig istället mot tomrummet och tyngdlösheten. Resultatet blir spröda, svävande skapelser som strävar uppåt. Under 40- och 50-talen formade Jones inledningsvis sina skulpturmodeller i gips eller lera för att därefter låta metallsmidet ta vid. Omkring 1960 börjar han skapa med prefabricerade element med grundidén att varje individuellt verk skulle bestå av ett material. Genom detta förmedlas en svalare, renare och enklare känsla.Annonsbilliga resor