fb


2012-04-17 15:44

Sigtuna kommun investerar i ett tredje vindkraftverk

| Mer

Energi

Efter förslag från kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) beslutade kommunstyrelsen vid gårdagens sammanträde att investera ca 40 miljoner kronor i ytterligare ett vindkraftverk. Sigtuna kommun har under många år investerat i miljö- och klimatåtgärder och beslutar nu om att investera i kommunens tredje vindkraftverk. Det är en i raden av konkreta klimat- och miljöåtgärder som kommunen vidtagit för att stärka kommunens miljöprofil ytterligare.

I och med Sigtuna kommuns investering i ett nytt vindkraftverk tar kommunen ytterligare ett viktigt steg i kommunens miljö- och klimatarbete. Sigtuna kommuns befintliga vindkraftverk har varit i bruk sedan i mars 2009. I jämförelse med att köpa elen på den öppna marknaden har kommunen haft lägre kostnader för sin el på ca en miljon kronor per år. När det nya vindkraftverket är i drift kommer drygt en tredjedel av kommunens elbehov att tillgodoses av vindkraft. I jämförelse med att köpa samma mängd el på den öppna marknaden räknar kommunen med en lägre kostnader för kommunens el på i snitt 2-2,5 miljoner kronor per år.

Sigtuna kommun förvärvade 2009 två vindkraftverk, ett som ägs direkt av kommunen och ett som ägs av det kommunägda bostadsbolaget SigtunaHem. Motivet till investeringen var i första hand att stimulera utvecklingen av förnyelsebar energi, minska kommunens negativa klimatpåverkan och spara på elkostnader.

- När kommunstyrelsen nu investerar i ett tredje vindkraftverk kan vi bidra till att uppfylla flera viktiga politiska målsättningar. Vi tar ansvar för att öka andelen förnyelsebar energi och minskar därmed klimatpåverkan, samtidigt som vi minskar kostnaderna för el – pengar som vi istället kan använda till viktig välfärdsverksamhet, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun, i en kommentar.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor