fb


2012-04-17 7:36

Majbrasan kan bli en miljöbomb – Stenas expert hjälper dig göra rätt

| Mer

Klimat

Majbrasan kan bli rena rama miljöbomben. En brasa med fel skräp kan frigöra PCB, dioxin, bromerade flamskyddsmedel och andra miljöstörande och cancerogena ämnen.
– Miljöpåverkan från enda brasa kan överstiga det som släpps ut från en stor industri under ett helt år. Med lite baskunskap kan alla som eldar göra rätt, säger Christer Forsgren, miljö- och teknikchef på Stena Metall.

Under våren tänds tusentals majbrasor över hela landet. Villaägare, föreningar och andra tar chansen att elda upp gammal bråte och trädgårdsavfall. Mycket är okej att elda utan någon större miljöpåverkan: löv, ris, vass, halm, grenar, stubbar samt omålat, olaserat och oimpregnerat trä.

– Däremot ska man veta att det är väl belagt att eldning även av detta leder till större utsläpp av miljöstörande ämnen, jämfört med om det eldas upp under kontrollerade former i en avfallsförbränningsanläggning med rökgasrening. För att undvika utsläpp av kreosot, tjära, sot, fenol och växthusgaser som metan är det en fördel om materialet i majbrasan är torrt, förklarar Christer Forsgren.

”För lite fokus på privat eldning”
Flera studier visar att utsläppen av organiska miljögifter från öppen eldning vida överstiger de från alla anläggningar där avfall bränns.

–  Detta trots att det är enorma mängder avfall som bränns på anläggningarna. Det är helt klart för lite fokus på utsläppen från privat eldning om man jämför det med intresset för exempelvis utsläpp från verksamheter.

Det finns på senare år uppmärksammade fall där privatpersoner dömts till böter för att de eldat upp fel saker med följden att marken förorenats med bland annat dioxin. Plaster, gummi, textilier och tryckimpregnerat trä får absolut inte eldas upp i brasor. 

Kan bli el och fjärrvärme istället
– Det är klart vi ska ha fina majbrasor även framöver. Men det krävs mer kunskap för att göra rätt, precis som vi lär oss källsortera hushållsavfall. Det är också viktigt att vi inte eldar upp material som ofta kan materialåtervinnas, exempelvis plaster, säger Christer Forsgren.

– Ibland kan det också vara en idé att köra även mer trädgårdsavfall till återvinningscentralen. Då kan det bli elektricitet och fjärrvärme under miljökontrollerade former. Tänk också på säkerheten och att inte störa omgivningen.

Gör en miljöanpassad majbrasa!

JA

  • Löv, ris, vass, halm, grenar, stubbar samt omålat, olaserat och oimpregerat trä.
  • Elda torrt material minskar utsläpp av miljöstörande ämnen.

Nej

  • Plast, gummi, textil, etc. är inte tillåtet att förbrännas annat än i speciella avfallsförbränningsanläggningar. Flera innehåller tungmetaller som antingen blir kvar i askan och kan lakas ut vid kommande regn eller sprids med rökgaserna.
  • PVC-plast (takplast, möbelklädsel, presenningar, väskor, avloppsrör, sportskor etc ): risk för bildning och spridning av klororganiska miljögifter som PCB, dioxin mm.
  • Tryckimpregnerat trä, läder, rep mm innehåller ibland klorfenoler: risk för spridning av klororganiska miljögifter som PCB, dioxin mm.
  • Spånskivor, laminatträ, masonit, MDF: innehåller lim, ofta fenolbaserade som vid ofullständig förbränning avgår till luft och som bildar andra miljöstörande ämnen.
  •  Elektronikplaster, textilier innehåller ibland bromerade flamskyddsmedel: risk för spridning av bromerade organiska miljögifter.
  • Kabelbitar, vattenrör, kopparplåt innehåller koppar och fungerar som en katalysator för att producera ännu mer klororganiska miljögifter.
  • Svavelinnehållande avfall som gipsskivor, bildäck, gummi, etc. skall heller inte eldas då svaveldioxid släpps ut från brasan. Svaveldioxid bildar svavelsyra som ger surt regn. 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor