fb


2012-04-17 8:20

?Panelsamtal om etik och fosterdiagnostik onsdag 25 april kl 20.30 på Folkteatern Göteborg

| Mer

Medicin

Fosterdiagnostikens framväxt har räddar liv, men ställer också blivande föräldrar inför svåra val. I dag kan man redan tidigt under en graviditet få beskedet att fostret bär på en kromosomavvikelse. Vissa väljer abort, andra att föda barnet. Hur kan man avgöra om ett liv är värt att leva och vilket stöd finns när väl beslutet är fattat?  

Expectations är baserad på dramatikern Kristina Brändén Whitakers egna erfarenheter av att få en dotter med en ovanlig kromosomavvikelse. Direkt efter föreställningen onsdag 25 april hålls ett panelsamtal i Folkteaterns foajé med läkare, anhöriga och psykologer om pjäsens teman -Etik och Fosterdiagnostik. Medverkande är: Stina Järvholm - Leg. Psykolog inom kvinnosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhus som arbetar med individer/par som drabbas av ofrivillig barnlöshet. Stina är också doktorand och skriver sin avhandling med titeln ”Upplevelse av valsituationen avseende diagnostik inför önskad graviditet hos par där det föreligger känd allvarlig genetisk sjukdom.” Lena Hasselgren: Representant från FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) som är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Lena är sedan 17 år tillbaka familjehemsförälder till en pojke med Downs Syndrom. Lars-Åke Mattsson Professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Även förställningens regissör Gary Whitaker, pappa till en dotter med en ovanlig kromosomförändring samt föreställningens skådespelare medverkar.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor