fb


2012-04-17 11:27

2011 ett bra år för Stockholmsmässan – investerar över 100 miljoner i nytt entréområde

| Mer

Mässor

Stockholmsmässans resultat för 2011 visar på en ökning av såväl omsättning som rörelsemarginal. Även det viktiga regionalekonomiska bidraget ökar. Nu startar en total ombyggnad av anläggningens entréområde, och förutsättningarna för att bygga ut hotellkapaciteten ska undersökas.

Stockholmsmässans verksamhet går i tydliga tvåårscykler, eftersom några av de allra största mässorna hålls vartannat år. Omsättningen för 2011 blev 596 miljoner kronor vilket är mindre än 2010 men en ökning med drygt sex procent jämfört med det relevanta jämförelseåret 2009. Rörelsemarginalen ökade från 3,0 till 3,5 procent för samma period.

– De senaste åren har vi jobbat mycket på att sälja aktivt och att effektiva de interna processerna, och det börjar ge resultat nu, säger Stockholmsmässans vd Patric Sjöberg.

I början av året fanns det många frågetecken kring hur konjunkturen skulle utvecklas, men även om det blev en rekyl i och med den så kallade dubbelsvackan så påverkades inte Stockholmsmässans verksamhet i någon större utsträckning.

– 2011 blev ett bra år, men vi påbörjade ändå ett antal aktiviteter för att öka vår handlingsfrihet om marknaden skulle komma att förändras i negativ riktning under 2012, säger Patric Sjöberg.

Vid sidan av omsättning och lönsamhet är ett av företagets viktigaste nyckeltal det så kallade regionalekonomiska bidraget, det vill säga hur stora inkomster huvudstadsområdets hotell, restauranger och övriga näringsliv får tack vare Stockholmsmässans utställare och besökare. 2011 blev denna siffra 3,4 miljarder vilket var en ökning med 12 procent jämfört med 2009.

Under 2011 togs beslutet att bygga om området runt Stockholmsmässans huvudentré, ett projekt som beräknas vara klart hösten 2013 och omfattar en total investering på drygt 100 miljoner kronor. Entreprenör för ombyggnaden, som startar nu i maj, blir Värmdö Bygg.

– Det här är ett efterlängtat bygge. Förutom att hela huvudentrén blir luftigare och fräschare så kommer vi också få till en helt annan logistik när det är stora flöden av besökare, till exempel när vi har flera mässor parallellt med kongresser och konferenser. Värmdö Bygg gjorde vår senaste ombyggnad när vi utökade hallytan med 10 000 kvadratmeter, och det känns tryggt att lägga även det här viktiga byggprojektet i deras händer, säger Patric Sjöberg.

Parallellt med att detta bygge startar så har kommer Stockholmsmässan att undersöka förutsättningarna för att bygga ett andra hotelltorn på området. Detta skulle fördubbla hotellkapaciteten och ge ökade möjligheter att ta emot konferenser där samtliga deltagare vill bo i direkt anslutning till möteslokalerna.

– Vi kommer att ta fram en affärskalkyl och investeringsplan och skicka in en ansökan om planändring för att eventuellt kunna ta beslut nästnästa år. Det behövs fler hotellrum i Stockholmsområdet och det skulle kännas mycket bra att bidra med några hundra av dem här hos oss, säger Patric Sjöberg.


MyNewsdeskAnnonsbilliga resor