fb


2012-04-17 10:09

Första steget taget mot ny skola i Glömsta

| Mer

Skola

Flemingsberg växer starkt och får många nya skolelever de närmsta åren. Nu planeras för en ny skola för årskurs 4-9 i Glömsta i Vistaberg-Flemingsberg med plats för cirka 700 elever. ´

-          Skolan kommer att ligga i ett naturskönt område som ger goda möjligheter till utevistelse. Jag ser gärna att skolan får en sådan pedagogisk profil, säger Malin Danielsson, kommunalråd (FP) med ansvar för grundskolefrågor.

Det finns behov av fler mötesplatser och närservice i området och skolan skulle kunna vara en sådan plats. De boende i området skulle också kunna ta del av skolans bibliotek och tanken är att Kulturskolan ska kunna ha verksamhet i lokalerna. Man ser gärna också att skolan får lokaler för idrott som föreningslivet och andra kan använda. För att möta de varierande barnkullarna ska skolan byggas så att den enkelt kan använda också som till exempel förskola.

Kraven på miljömässig hållbarhet är mycket högt ställda.

-          Skolan ska vara mycket energieffektivt byggd och tanken är att den ska kunna producera energi för egen användning, säger Malin Danielsson, kommunalråd (FP).  

 På grundskolenämndens senaste sammanträde togs beslut om förslag på inriktning och genomförande av programstudie. Om allt löper enligt plan kommer de första eleverna att kunna börja höstterminen 2016.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor