fb


2012-04-17 10:18

Lugnare lunchraster i Mölndals skolor

| Mer

Skola

Vad har skolor och förskolor gemensamt med verkstadsindustrin? Bullernivån. Lärare och elever vistas ofta i ljudnivåer runt 70 decibel. Inte den goda start i livet som vi önskar våra barn. Men det sker förbättringar.

Mölndals stad jobbar sedan flera år för att minska bullret i sina skolor och förskolor, steg för steg. Särskilt utsatta rum som matsalar har renoverats med fokus på ljudmiljön. Senast var det Kvarnbyskolans och Broslättsskolans tur.

– Bamba* har alltid haft en hög ljudnivå, av förklarliga skäl. Många äter samtidigt, pratar och slamrar med tallrikar och bestick, säger Anita Ljungström, som är rektor på Broslättsskolan.

Hennes bedömning stämmer överens med statistiken. Fyra av tio lärare/förskollärare i HRF:s undersökning uppgav att de hade svårt att höra på fika- och lunchrasterna. Röster och slamrande med möbler och porslin m.m. tillhör dessutom de största bullerkällorna i allas vardag, även på andra arbetsplatser.

På Broslättsskolan och Kvarnbyskolan har nu lunchrasterna blivit lite behagligare, för elever, lärare och skolbespisningspersonal. De har fått ljudabsorbenter i taket, nya bord i ljuddämpande material och en vägg som avskärmar området där man ställer undan disken. Dessutom satte man upp ljudabsorbenter med tryckta, dekorativa motiv på väggarna. Så kallade Akustiktryck®. 

– Eleverna fick vara med och välja bland flera olika motiv. Det blev jättefint, och det märks att vi har fått en lugnare miljö, säger Ulf Berglund, rektor på Kvarnbyskolan

Den stora skillnaden jämfört med andra liknande produkter är att Akustiktryck® bevarar både brandskyddande och ljuddämpande egenskaper i själva underlaget. Bland annat genom att trycka direkt på ljudabsorbenterna, istället för att klä in dem i tryckta tyger, vilket försämrar brandsäkerhet och ljudabsorption.

Akustiktryck® tillverkas dessutom av miljöklassade komponenter. Den färdiga produkten motsvarar höga kvalitetskrav även i fråga om färgbeständighet och doft. 

En sund ljudmiljö kräver ofta ett samspel mellan skolan och fastighetsägaren, och mellan olika åtgärder. Förutom ljudabsorbenter kan det handla om att ljudisolera fönstren, disponera lokalerna på rätt sätt, sätta bullerskydd vid ventilationsanläggningarna och öka medvetenheten bland eleverna. Vad gör man för att minska bullret på din skola?

*

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor