fb


2012-04-17 8:12

Fristad för hotade skribenter

| Mer

Skola

08.30 – 13.30, Hotel Statt, Stationsgatan 8 Skellefteå

Läs mer i bifogat programblad: http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/436-fristad-for-forfattare2-2012-03-23.html

Anmäl din pressmedverkan till: ola.kellgren@regionvasterbotten.se
Ange PRESS i mailet och ditt deltagande sker avgiftsfritt.

I programmet bland annat: Elnaz Baghlanian, Svenska Pen, Helge Lunde, ICORN, International Cities of Refuge Network, Philo Ikonya, kenyansk fristadsförfattare bosatt i Oslo, Annika Strömberg, Uppsala kommun

Skrivande människor, världen över, blir i vissa situationer utsatta för förtryck. Det är såväl journalister och bloggare som lyriker och romanförfattare.?
Som ett konkret stöd till kampen för demokrati skulle norra Sverige, precis som fler andra platser runt om i världen kunna erbjuda en period av fristad och skydd.
– Det kan ju handla om att tillgodose ett akut behov av skydd men även att kunna upprätthålla en skrivande gärning under trygga former, säger Lars Åhman (Fp), vice ordförande kulturberedningen, Region Västerbotten.

Migrationsverket har öppnat för att enklare kunna erbjuda fristad till skribenter som utsätts för förtryck.?Under fyra år kan en person vistas i Sverige enligt villkor som liknar ett slags residens. Med de nya reglerna är det inte nödvändigt med varken arbetstillstånd eller att söka asyl.?
– För oss som lever i en relativt trygg del av världen borde det vara en självklarhet att ställa upp för så grundläggande behov, säger Lars Åhman, som redan 2008 motionerade om Skellefteå som Fristadskommun.

Det är också ett åtagande att hysa en person som kanske har ett hot hängande över sig. Det handlar då om skydd, bostad och kanske uppehälle. Både positiva möjligheter och det som kan ses som utmaningar kommer vi diskutera på seminariet i Skellefteå den 20 april.

Seminariet är en del av Berättarfestivalen i Skellefteå och vänder sig till politiker, tjänstemän, skribenter, organisationer och övriga intresserade i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.?
Seminariet arrangeras i samarbete med Norrbottens läns landsting, Regionförbundet Jämtlands län, Landstinget Västernorrland, Kulturrådet, Regionförbundet Jämtlands län, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Berättarfestivalen i Skellefteå.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor