fb


2012-04-17 7:00

Att skapa hållbar tillväxt genom trädplantering!

| Mer

Djur & Natur

Klimatkompensation genom att plantera träd
Idag publicerar miljökonsulterna U&We boken Roten till det goda som beskriver vikten av att plantera träd för att bemöta klimatförändringen.
 
Att klimatkompensera genom trädplantering och genom bevarande av skog har blivit en populär form att ta sitt klimatansvar. Många företag och organisationer gör det också på ett sätt som påverkar affärerna positivt. Roten till det goda beskriver hur det går till och vilka positiva effekter som uppstår när man beträdar jorden. Bland annat de sociala effekterna som uppstår genom samarbetet med lokala småbrukare i utvecklingsländer.

Här beskrivs också att klimatkompensation på detta sätt egentligen är att medverka till att stärka de ekosystemtjänster som vi är beroende av för människlighetens överlevnad. Om vi inte ska såga av den gren vi sitter på.

Dagens publicering sker under Sustainability Day i Aula Magna. Kom till vår monter och hämta ditt exemplar eller läs den bifogade lågupplösta pdf:en. Den 27 april kl 12 sker ett officiellt boksläpp i samband med en lätt lunch. Plats U&We:s lokaler på Stora Nygatan 45. Anmälan till hej@uandwe.se senast 25 april.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor