fb


2012-04-17 12:00

14 nya reaktorer i Sveriges närhet

| Mer

Energi

14 nya kärnkraftverk är på väg att byggas nära kusten på andra sidan Östersjön. Ryssland bygger flest men även Polen, Vitryssland, Litauen och Lettland planerar för en utbyggnad av kärnkraft.

Det skriver Impuls, Studieförbundet Vuxenskolans tidning, i sitt senaste nummer.

Att svenska opinionen är ointresserad av att det byggs en rad nya kärnkraftsverk intill våra gränser förvånar Susanne Oxenstierna, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

I S:t Petersburgsområdet har två reaktorer påbörjats och ytterligare två planeras. Estland planerar för en reaktor, liksom Litauen. I den ryska enklaven Kaliningrad, cirka 30 mil från Sverige, har markarbeten påbörjats för två reaktorer. Vitryssland har påbörjat arbetet med två reaktorer och Polen planerar för fyra.

- Transittrafiken har gett de här länderna rätt goda inkomster men när relationen inte varit så bra av andra skäl har energin blivit ett påtryckningsmedel, säger Susanne Oxenstierna.

Någon opinion att tala om i de aktuella länderna finns inte. Det handlar förutom om energiförsörjning även om politik på hög nivå. Ryssland har använt energi för att kontrollera sina grannländer.

Tidningen Impuls ges ut av Studieförbundet Vuxenskolan.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor