fb


2012-04-16 22:23

Expo besöker Globala Gymnasiet och föreläser om tolerans

| Mer

Skola

Tisdagen den 17 april håller Stiftelsen Expos Jonathan Leman en föreläsning för lärare på Globala skolan i Malmö. I föreläsningen ”Undervisning för tolerans” tar Jonathan upp några av de vanligaste fördomarna bland unga idag. Det handlar om allt från förenklingar av existerande samhällsproblem till rena myter.

- Rasism och intolerans har sett olika ut i olika tider och på olika platser. Människor kan pekas ut efter ras, kultur eller religion men det som alltid är sig likt är att människor klumpas ihop och skuldbeläggs kollektivt, säger Jonathan Leman som i sin föreläsning ger vägledning till hur man kan lägga upp strategier för en undervisning som främjar tolerans.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor