fb


2012-04-16 19:18

Virkesmäklarna välkomnar enklare regler för skogsägare

| Mer

Djur & Natur

BLOGGINLÄGG – Skogsstyrelsen skickade i slutet av mars ut ett pressmeddelande rörande förslag om ett flertal regelförenklingar i skogsvårdslagstiftningen. Förslagen har Skogsstyrelsen skickat till regeringen med ambitionen att förändringar i lagstiftningen skall förenkla skogsägares myndighetskontakt och sänka administrativa kostnader.

I en artikel publicerad på tidningen Lands webbplats den 14 april kommenterar bl a Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg på Norra Skogsägarna, beslutet att inte korta ner handläggningstiden för anmälan om avverkning från 6 till 3 veckor. Jonas Eriksson menar att det framför allt för skogsägarföreningarna skulle vara en stor fördel med kortare ledtider eftersom de saknar egna större markinnehav och därmed inte kan planera så långt in i framtiden.Det blev ingen förkortning av handläggningstiden den här gången, men Jörgen Ringagård på Skogsstyrelsen meddelar ett en förstudie ska göras för att se om vissa avverkningsärenden kan kontrolleras automatiskt mot kartdatabaser och därmed hanteras snabbare.

På Virkesmäklarna strävar vi efter att göra effektiva virkesaffärer och följer naturligtvis utvecklingen noga. Vi hjälper alltid våra kunder att göra en anmälan om avverkning så att de slipper bekymra sig om det rent administrativa. Vi vill att det ska vara enkelt för skogsägare att ta tillvara på värdet av sin skog och vi välkomna alla förändringar som driver utvecklingen framåt!

Här kan du ladda ner bilder och logotyper:
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/virkesmaklarna

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor