fb


2012-04-16 15:51

Studenter sökes till Mjärdevi Skuggstyrelse och som Mjärdevi Ambassadörer

| Mer

Skola

Mjärdevi Science Park är en av Sveriges största företagsparker med 260 framgångsrika företag med sammanlagt över 6 000 personer. Nu söker man studenter för att utveckla samarbetet mellan Linköpings universitet och företagen i Mjärdevi Science Park.  

Mjärdevi Science Park AB var 2011 först i världen med att tillsätta en skuggstyrelse som arbetade enligt exakt samma dagordning som den ordinarie styrelsen.

Skuggstyrelsen blev en succé och nu 2012 fortsätter man det påbörjade arbetet genom att inte bara tillsätta de platser i Skuggstyrelsen som blir vakanta när studenter lämnar Linköping eller studierna utan även genom att tillsätta Mjärdeviambassadörer.

Mjärdevi Skuggstyrelse

 • Består av 8 studenter från olika utbildningslinjer vid Linköpings universitet.
 • Fungerar som en länk mellan Mjärdevi Science Park och Linköpings universitet.
 • Får kontakter med ledande personer inom Linköpings näringsliv.
 • Deltar i bolagets (Mjärdevi Science Park AB) utveckling .
 • Arbetar med de ordinarie styrelsefrågorna, dvs efter samma dagordning som den ordinarie styrelsen, men med extra fokus på hur studenter kan involveras i verksamheten.
 • Arbetar med strategiska frågor och har framtiden som horisont.
 • Som arvode får Skuggstyrelsen en styrelseutbildning från StyrelseAkademien samt delta i den ordinarie styrelsens verksamhet, inklusive planeringskonferens och framtagande av affärsplan.

Mjärdevi Ambassadörer

 • Består av 6-8 studenter från olika utbildningslinjer vid Linköpings universitet.
 • Fungerar som en länk mellan Mjärdevi Science Park och Linköpings universitet.
 • Får kontakter med ledande personer inom Linköpings näringsliv.
 • Arbetar operativt genom att skapa och delta i olika event och aktiviteter.
 • Hjälper till att sprida information om Mjärdevi Science Park via olika kanaler som exempelvis personliga kontakter, bloggar, och sociala media.
 • Har kontakter med ledande personer inom Mjärdeviföretagen, ett exempel är att arrangera luncher där studenter träffar VD:ar.
 • Bör ha ett stort kontaktnät, vara öppen och utåtriktad och aktiv i sociala medier
 • Som arvode får Ambassadörerna en utbildning i presentationsteknik samt förmånen att delta i olika evenemang  och få exklusiva VD-kontakter med företag i teknikens absoluta framkant.

Samtliga fakulteter
Mjärdevi Science Park AB söker studenter från samtliga fakulteter vid Linköpings universitet. För både Skuggstyrelse och Ambassadör gäller att man ska vara studerande vid Linköpings universitet och ha möjlighet att delta i aktiviteter av de ovanstående slagen under läsåret 2012-13.

Så här ansöker du
Du kan söka till antingen Skuggstyrelsen eller Ambassadörerna eller till båda möjligheterna. Skicka din ansökan i form av ett personligt brev där du berättar varför du vill engagera dig i Mjärdevi Science Park och varför vi ska välja just dig.

Skicka din ansökan senast den 26 april 2012 till evamarie.tornstrom@mjardevi.se

Därefter kommer vi att välja ut de personer som vi tror är lämpligast för uppdragen och genomföra intervjuer med dem. Vi räknar med att tillsättningen är klar den 11 maj.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor