fb


2012-04-15 11:21

Vem får Giraffen?

| Mer

Högskola

Prisutdelning 10 maj på Nalen kl. 1600 i Stockholm

Kontakt Pia Jertfelt 070/7154760 eller Pia@svnsweden.com

NOMINERADE 2012

I år har vi fått in många bra nomineringar. Giraffprisjuryn har haft många nomineringar att läsa igenom , ta ställning till och välja ut de fem som nu återstår.

Och de nominerade är..

Carola Magnusson

Motivering: Carola har enda sedan hon klev in i Karlbergsskolans kök tagit strid för barnens rätt till bra mat. I skolköksrestauranger med ca 1500 gäster per dag visar hon att det är möjligt att förena ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Skälen har varit flera. Ett är kampen mot GMO och Monsanto, där hon genom att bl.a. köpa ekologiskt ris och ekologiska tomater på konserv stöttar dem som vill se en mångfald av utsäde och hållbart brukande av vår jord. I TV-programmet Matakuten tog hon upp kampen mot kommunledningar i Sverige för att få till bättre mat i skolmatsalar. Mycket av Carolas filosofi finns i kokboken Manna som gavs ut i samband med Mannautställningen som turnerat runt jorden för att visa på vårt beroende av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att få mat på bordet.

 Lars Andersson

Motivering: Lars har under flera år på ett öppet, modigt och självutnämnande sätt berättat om vägen från 12 år i arbetslöshet till en plats i arbetslivet och därmed samhället. Allt det började med att Lars för sex år sedan via Samhall fick en anställning på Samhall. Då hade han aldrig haft en anställning utan hela hans första tid i vuxenlivet handlade om arbetslöshet och olika arbetsmarknadspolitiska program. Som Lars beskriver det själv handlade det uteslutande om att ingen såg vilka utmaningar hans funktionsnedsättningar innebar för honom eller så fokuserades allt på vad han inte kunde för att försöka korrigera det. Ingen frågade vad han kunde!

När han väl fick chansen på MAX såg de genast en tillgång och anställde honom. Lars har sedan i många olika sammanhang berättat om sin erfarenhet och beskrivit vad ett arbete betyder. Han har också på ett tydligt och kritiskt sätt visat på brister i stöden för människor som står utanför arbetsmarknaden. Det har han gjort i mängder av sammanhang sedan den första presentationen gjordes på engelska i Bryssel. Han har varit skarp utfrågare av politiker i Almedalen, inklusive två arbetsmarknadsministrar. Han har talat på frukostseminarier och inför fullsatta konferenssalar hos branschorganisationer och politiska partier. Han har ställt upp i intervjuer i tv, tidningar och radio samtidigt som han behållit sitt jobb som serveringsvärd.

Lars berättelse berör och förändrar och han gör det med stort mod, därför är han en värdig vinnare av Giraffpriset.

Lars Askling

Motivering:Lars Askling, KRAV-växtodlare på Östgötaslätten har utvecklat maskinen Cameleon som de sista två åren kommit ut i större skala i den praktiska odlingen. Cameleon är en såmaskin som man kan använda även till att mylla gödning, ogräsharva och framför allt hacka ogräs. Det som gör den till en stor innovation är att den med kamerastyrning kan följa radernanär man radhackar och gör insådder i en växande gröda. Med kamerastyrning kan man ogräshacka mycket närmare grödan än med traditionella hackor, vilket gör hackningen mer effektiv. Detta gör att maskinen nu börjar väcka intresse också i konventionell odling. Med ogräshackning mellan raderna behöver den konventionella odlaren bara spruta i själva raden, vilket, beroende på radavstånd, minskar bekämpningsmedelsanvändningen med 70-85%, samtidigt som effekten på ogräsen blir större. Lars Askling har med sin maskin Cameleon förbättrat förutsättningarna för eko-odlingen men också skapat möjligheter för en mer resurssnål och giftfri konventionell odling. Den egna gården hemma i Östergötland kommer de kommande åren att utgöra en stor försöksgård för att utveckla odlingssystem med Cameleon-maskinen. Lars kan själv berätta om sina idéer kring hur det med maskinen Cameleon kan bli möjligt att odla ekologiskt med mycket mindre bränsleåtgång, odla perenna grödor tillsammans med spannmål osv.

Gobal Focus

Motivering: GlobalFOCUS startades 2007 som en projektplattform av fyra studenter vid Uppsala Universitet, med stöd från Världsnaturfonden WWF. Syftet var att driva innovativa projekt kring lösningar på klimatfrågan för att påverka politik och investeringar. Ett av de första projekten vi gjorde var rapporten ”12 Climate Entrepreneurs”, där vi lyfte fram svenska entreprenörer med störst potential att minska de globala växthusgasutsläppen. Vi upptäckte att det finns fantastiska svenska entreprenörer och lösningar, men en stor brist på framgångsexempel som nått ut globalt. Så när vi några veckor senare, våren 2008, var i Peking för att göra en kortfilmsfestival om lösningar på klimatfrågan, frågade vi våra partners: ”Vem är Kinas coolaste klimatentreprenör?” Svaret vi fick var Huang Ming, ”Solkungen”.

Fyra dagar senare hade vi bokat in ett möte med Huang Ming. Han berättade för oss sin historia om hur han gått från att ha arbetat på ett oljebolag och börjat bygga solfångare i sitt garage, från att vara på ruinens brant i sju år till att bli världens största tillverkare av solfångare och byggt en stad för 100 000 invånare – ”Solar Valley China”. Himin har bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser med ca 46 miljoner ton koldioxid, vilket i sin tur nästan motsvarar Sveriges årliga utsläpp.

GlobalFOCUS drivs idag som ett socialt företag. Vi designar innovativa projekt och hjälper företag och organisationer att engagera människor i omställningen till en hållbar framtid. Människor världen över har fått ta del av historien om ”Solkungen” Huang Ming.

Artur Granstedt

Motivering:Artur Granstedt  har i  många år drivet en kamp kring frågan om det ekologiska kretsloppsjordbruket - för att gynna 1 )jorden 2) havet 3) maten och 4) klimatet.

1. Jorden: Underhålla och förbättra odlingsjordens bördighet genom humusuppbyggande vallodling och återföring av näringsämnen och mullråämnen med stallgödsel.

2. Havet:  Rädda Östersjön från övergödning och döda havsbottnar  genom slutna kretslopp istället för linjära flöden med hög tillförsel och höga förluster  av kväve och fosfor (som i dagens konventionella jordbruk).

3. Maten:  Odla så att vi får mat med höga näringsvärden och kvalitet genom organisk gödsling och kretslopp som inte utarmar marken och grödor på viktiga mineralämnen.

4. Klimatet: Stoppa jordbrukets belastning på klimatet genom ett vall och kretsloppsbaserat jordbruk som bygger upp kolförråd i marken istället för att förbruka mullkapital och fossil energi. Arturs pionjärgärning består i att trots svår motvind (Jordbruksverket, SLU, LRF m fl) envist fortsätta att hävda att ekologiskt kretsloppsjordbruk är det enda som fungerar för att få ordning på ovanstående problem. Han har utkämpat sina slag på den akademiska arenan och varit en brobyggare mellan den konventionella forskningen och den biodynamiska. Han har lett Biodynamiska Forskningsinstitutet i många år och säkrat betydelsefull forskning med otroligt knappa anslag.Som samordnare för alla länder runt Östersjön i projektet BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society) har Artur fått en stor möjlighet att verkligen göra en insats för vår döende Östersjö.

Slutligen gör Artur något som nästan ingen annan av alla som kämpar för Östersjöns överlevnad gör: Påpekar jordbrukets roll i hur havet mår och hur strukturerna med konstgödslade åkrar i delar av landet och alla djur  i andra delar av landet där deras gödsel är ett problem i stället för en tillgång, är helt felaktiga och måste byggas om. Inte populära sanningar!


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor