fb


2012-04-13 11:45

Trådlöst nätverk till alla överallt på Linköpings universitet

| Mer

Högskola

Redan nu i april inleds arbetet att bygga ut det trådlösa nätverket på Linköpings universitet. 300 accesspunkter ska bli 1 100 och hela universitetet omfattas av utbyggnaden.

- Användningen av LiUs trådlösa nätverk har ökat kraftigt och vi har redan idag fler än 17 000 enheter anslutna per månad. Under 2011 ökade användningen med 50 procent och allt tyder på att den ökningen kommer att fortsätta, säger Joakim Nejdeby, IT direktör på Linköpings universitet.

Senaste upplagan av NSI, Nöjd Student Index, visar också att studenterna inte är helt nöjda med kapaciteten i det trådlösa nätet.

Därför har nu universitetsledningen beslutat investera i en rejäl utbyggnad, de 300 accesspunkter som finns i dag ska bli 1 100. Det handlar både om att uppgradera äldre utrustning och att bygga ut helt nytt. Redan till hösten ska såväl anställda som studenter ha tillgång till trådlöst internet i alla universitetets lokaler, på Camus Valla såväl som på Campus Norrköping. På Campus US drivs det trådlösa nätet av Landstinget, men diskussioner förs för att få lika god täckning och kapacitet i universitetets lokaler där som på övriga campus.

Kostnaden för det trådlösa nätverket beräknas hamna på cirka 1,5 miljon kronor per år.

- Den ökande användningen av läsplattor och avancerade telefoner, tillsammans med önskemålen från studenterna, gör den här utbyggnaden nödvändig. Det är en satsning som ligger helt rätt i tiden, konstaterar Joakim Nejdeby.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor