fb


2012-04-12 17:02

Positivt initiativ om relining i dricksvattenrör

| Mer

Klimat

Sveriges Byggindustrier välkomnar Lena Eks och regeringens beslut att tillsätta en utredning om relining (renovering) av dricksvattenrör med epoxiplast.

Sveriges Byggindustrier och Svenskt Vatten m.fl. har tidigare uttryckt oro över risken för Bisfenol A läckage vid relining.

?          Jag hoppas att utredningen kommer att ge bättre information om materialet i dricksvattenrör och dess användning, säger Danielle Freilich, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier gick förra året ut med en avrådan från användning av relining av dricksvattenrör fram till dess att det är klarlagt vilken risk reliningen innebär.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor