fb


2012-04-12 14:31

Sista chansen: pilotgrupp med utbildning i Neuroledarskap och Mental Ergonomi

| Mer

Ledarskap

En utbildning, byggd på neurovetenskap, som ger konkret kunskap och praktiska åtgärder för att fungera väl under press. Och samarbeta bättre, klara förändringar och se till att ha resurser för beslutsfattande och planering. Ovärderlig kunskap i den brusande värld vi lever i idag. Använder vi hjärnan smart har vi inga problem att hantera de stora flödena. Hjärnan är fantastisk. Använd den smart.
   Två pilotgrupper är genomförda. Från dessa har vi fått mycket fin återkoppling med ord som: "oerhört intressant, viktigt i vår tid, detta borde alla chefer känna till, den vetenskapliga förankringen är viktig och tydlig, många praktiska och genomförbara saker att ta med i vardagen, bra balans mellan teori och övningar, kompetent utbildningsledare…”
  
Vi bugar och tackar för alla glädjande ord och erbjuder ytterligare en möjlighet att delta i denna utbildning, den  sista öppna pilotgruppen vi planerar.

Neuroledarskap ger kunskap med relevans för hur människor tänker, känner, utvecklas och presterar.
Mental ergonomi är åtgärder i vardagen.
Syftet är att deltagarna ska få kunskap om den neurologiska bakgrunden till förhållnings- och reaktionssätt kopplade till prestation, stress, samarbete och förändring och åtgärder som leder till bättre resultat för individ och företag.
   Utbildningen äger rum 18 och 25 april i Hägernäs Strand, Täby.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor