fb


2012-04-12 13:17

Faddrar utbildas för att motta nya studenter

| Mer

Skola

På lördag anordnar Blekinge studentkår en fadderutbildning för ett drygt 60-tal studenter vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Faddrarna ska utbildas i att ta emot alla nya BTH-studenter som kommer till hösten. Media välkomnas till arrangemanget.

Till hösten kommer en mängd nya studenter till BTH – både svenska och internationella studenter. De är i varierande åldrar och från olika delar av landet – eller från utlandet. För att alla ska känna sig välkomna och för att alla ska tas väl om hand utbildas ett drygt 60-tal BTH-studenter till faddrar.

BTH-faddrarna har redan gått igenom en utbildningsdag där bland annat alkoholfrågor togs upp. Det är viktigt att alla aktiviteter som sker vid mottagandet av nya studenter är alkoholfria.

Nu på lördag är det utbildning i gruppdynamik av en extern föreläsare och diskussioner kring likabehandling. Faddrarna får även en kort sjukvårdsutbildning. En grupp faddrar ska utbildas extra i hur de på bästa sätt bemöter studenter från andra kulturer.

– Det är så många olika grupper av studenter som vi möter. Därför vill vi förbereda oss väl, berättar Kerstin Andersson, ordförande i Blekinge studentkår, som står bakom arrangemanget. På lördag ska även faddrarna planera den introduktionsvecka som anordnas för alla nya studenter.

– Det är viktigt att introduktionsveckan blir trevlig för alla nya studenter och att boende i länet får en positiv uppfattning vad Blekinge studentkår gör och står för, menar Kerstin Andersson.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor