fb


2012-04-12 11:50

Trätåg AB och RushRail AB tecknar avtal om järnvägstransporter av virke

| Mer

Järnväg

 ”Vi är mycket nöjda med vad RushRail AB kan erbjuda och vi bedömer att de kan ge oss kostnadseffektiva, stabila och flexibla transportlösningar utifrån den verksamhet Trätåg, tillsammans med våra ägare Stora Enso Skog AB och Korsnäs AB, kommer att bedriva de närmaste åren”, säger Olle Pettersson, VD för Trätåg AB. 

”Vi är mycket glada över att få lägga Sveriges största järnvägstransportör av virke till vår kundkrets. Trätåg är en krävande kund som ställer stora krav på effektivitet, leveranssäkerhet och flexibilitet, Det ger oss en stark bas för vår fortsatta expansion på den svenska transportmarknaden”, säger Jan Lindqvist, VD för RushRail AB. 

Trätåg har fokuserat på att utveckla järnvägslogistiken av skogsråvaror. Trätåg har ökat transportvolymen på järnväg från 1,3 miljoner ton år 2005 till 2,8 miljoner ton år 2011. Detta har självklart haft positiva miljöeffekter och påtagligt bidragit till att mängden utsläpp av CO2 och NOx från skogsbrukets transporter har kunnat reduceras. Antalet tunga transporter på våra vägar har också begränsats genom den positiva utveckling som järnvägstransporterna haft. 


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor