fb


2012-04-12 11:28

Forskning har gett hjärtsjuka fler levnadsår

| Mer

Medicin

Hjärtsjuka lever avsevärt längre i dag jämfört med för trettio år sedan, tack vare framsteg inom den medicinska forskningen. Många 65-åringar som 1980 skulle ha avlidit i hjärtinfarkt överlever i dag. Tack vare forskningen och den tekniska utvecklingen kan de också förvänta sig minst tolv extra levnadsår. Det visar en ny studie som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi genomfört på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

– Studien visar tydligt vad forskningen betyder för den som drabbas av hjärtsjukdom. Många som i dag lever och mår bra skulle inte ha funnits bland oss utan de framsteg som har gjorts, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

En 65-årig man som 1980 skulle ha avlidit i sin hjärtinfarkt men som i dag överlever tack vare de senaste 30 årens forskning kan förvänta sig 12 extra levnadsår. Motsvarande siffra för kvinnor är 14 år. En 45-årig man och kvinna har vunnit 24 respektive 27 år, medan en 80-åring har vunnit fem-sex år. Detta tack vare forskning som bidragit till bättre behandling och läkemedel och att människor lever mer hälsosamt. Det visar en ny studie från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) som genomförts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-kärlsjukdom är vår tids största folksjukdom. Mer än en miljon svenskar är drabbade och fyra av tio dör till följd av hjärt-kärlsjukdom. Framstegen inom hjärtforskningen har därför stor betydelse också för medellivslängden i Sverige, som har ökat med 3 år för kvinnor och 4,5 år för män mellan 1980 och 2010.

– Varje vunnet levnadsår som forskningen bidrar till är en seger, men det är fortfarande alldeles för många som dör av hjärtsjukdom. Mer forskning skulle innebära att fler kan leva längre, friskare liv, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Under april samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskning kring hjärtinfarkt och informerar om sjukdomen. Målet är att inom en tioårsperiod år halvera antalet dödsfall i akut hjärtinfarkt och därmed rädda 5 000 liv varje år.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor