fb


2012-04-12 9:07

Handelshögskolans studentkår lyfter CSR

| Mer

Högskola

Handelshögskolans studentkårs årliga projekt FOCUS: CSR invigdes igår den 11 april i närvaro av Drottning Silvia.

Projektet syftar till att uppmärksamma frågor kring företags hållbarhetsarbete och globala ansvarstagande samt skapa dialog mellan företag och Handelshögskolans studenter.

- Många av dessa studenter kommer att ta ledande positioner inom svenskt och internationellt näringsliv och deras kunskap om och inställning till CSR kommer att vara avgörande för företagens konkurrenskraft, säger Karin Bratt, student och Project Manager för FOCUS: CSR.

FOCUS: CSR visar, tillsammans med de deltagande företagen, år efter år att det inte längre finns någon motsättning mellan framgångsrika företag och ansvarstagande företag. I dagslägen är ansvarstagande nödvändigt för att skapa långsiktig tillväxt och framgångsrika företagsstrategier.

Årets tema är ”CSR in Development” och projektet fokuserar särskilt på Brasilien. Temat har tre dimensioner och målet är att visa: 1. Hur företag kan utvecklas framgångsrikt under konceptet CSR 2. Hur globalt ansvarstagande kan bidra till att skapa en mer långsiktig utveckling i framgångsmarknader som Brasilien 3. Hur konceptet CSR har utvecklats och förändrats över tid

För att visa detta arrangerar Studentkåren en temavecka och föreläsningsserie på Handelshögskolan samt en studieresa inklusive fältstudier i Brasilien. Projektet kommer att presenteras i en slutrapport vilken publiceras i september 2012.

Mer information om projektet finns på: www.focuscsr.sasse.se

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor