fb


2012-04-11 15:17

Christopher Gillberg får det Söderbergska Priset i medicin 2012 på en miljon kronor, för sin banbrytande forskning om autism

| Mer

Medicin

Det Söderbergska Priset i medicin tilldelas i år professor Christopher Gillberg, Göteborg, för hans banbrytande insatser inom det neuropsykiatriska forskningsområdet, som i mycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer vid bland annat autismspektrumsjukdomar.

- ”Autism var på 1970-talet ett föga uppmärksammat problem som ansågs mycket sällsynt. I Göteborg visade vi redan i början av 1980-talet att autism var ganska vanligt; idag talar man om att drygt en procent av alla barn har den typiska problemkonstellationen av stora sociala kommunikationsproblem och extremt begränsad beteenderepertoar”, säger Christopher Gillberg.

- ”Autism är oftast bestående genom livet, men prognosen beror huvudsakligen på de överlappande problemen – ADHD, intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning, epilepsi och andra medicinska sjukdomar”, fortsätter Christopher Gillberg. ”ESSENCE är en sammanfattande benämning för dessa överlappande tillstånd med tidig barndomsdebut. I framtiden kan man inte isolerat forska om autism, ADHD osv, utan att alltid ta in det breda ESSENCE-perspektivet”.

Seminarium och prisutdelning på Svenska Läkaresällskapet den 16 april kl 13-18.30
Christopher Gillberg har med åren byggt ut ett stort internationellt nätverk av forskningspartners i Europa och på andra kontinenter, t ex i USA, Sydamerika och Japan. Flera företrädare för dessa forskningscentra, som samarbetar kring ESSENCE-forskning i tvärkulturella projekt över hela världen, kommer att presentera sin forskning och syn på ESSENCE vid Det Söderbergska Pris-seminariet.

Seminariet hålls på Svenska Läkaresällskapet den 16 april kl 13.00-17.15 och avslutas med prisceremoni kl 18.00. Priset överlämnas i år av H M Drottningen. Välkommen!

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor