fb


2012-04-11 9:44

Forskardag på Södertörns högskola

| Mer

Högskola

Den 19 april klockan 13-17 är det Forskardag på Södertörns högskola med korta föreläsningar om nya avhandlingar om lärarkårens kommunalisering, kameraövervakning, SS under andra världskriget och fästingvirus. Dessutom en paneldebatt om forskningens förutsättningar med Birgitta Almgren, aktuell för sin forskning om svenskarnas kontakter med Stasi, och David Gaunt som forskar om folkmord.

Södertörns högskola pågår en mängd spännande forskningsprojekt. Nu får vi möjlighet att genom korta, populärvetenskapliga presentationer ta del av fyra nya avhandlingar. De behandlar så vitt skilda områden som lärarkårens kommunalisering, frågan om kameraövervakning ger trygghet, SS i andra världskrigets Danmark och virus hos fästingar.

Dessutom får vi inblick i forskningens efterspel, då professor emerita Birgitta Almgren, som forskar om Stasi och svenskarna under kalla kriget och för sin forskning fått tillgång till Säpos Stasi-arkiv, och professor emeritus David Gaunt som forskar om folkmord, diskuterar forskningens förutsättningar och möjligheter tillsammans med docent Helene Carlbäck. Vi uppmärksammar även Raoul Wallenberg, som skulle fyllt 100 år i år.

När? Torsdagen den 19 april klockan 13.00–17.00

Var? Lokal MA636 på Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7 i Flemingsberg

Moderator: Helene Carlbäck, tf föreståndare för CBEES, Södertörns högskola

Program

13.00–13.10
Helene Carlbäck hälsar välkommen

13.10–14.10

Paneldebatt – Forskningens efterspel
Professor emerita Birgitta Almgren och professor emeritus David Gaunt

14.10–14.25  Paus med kaffe

14.25–15.10

Strategier för att upptäcka och studera TBE-virus
Wessam Malik, nybliven doktor i molekylärgenetik

Kommunaliseringen av lärarkåren
Johanna Ringarp, nybliven doktor i historia

15.10–15.25    Paus med kaffe

15.25–16.10

För Din trygghet? Kameraövervakning och säkerhet i Berlin, Stockholm och Warszawa
Ola Svenonius, nybliven doktor i statsvetenskap

SS rasideologi och dess effekt på södra Danmark
Steffen Werther, nybliven doktor i historia

16.10-16.25 Paus med kaffe

16.25 – 16.45

Raoul Wallenberg – mytiska berättelser och historiska realiteter
Helen Carlbäck, docent i historia

16.45 – 17.00 Summering och avslutning

Mer information
Allmänhet och media hälsas välkomna att delta hela eller delar av eftermiddagen!
Fri entré, vi bjuder på fika!

www.sh.se/forskardag

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor