fb


2012-04-11 9:10

EcoRub: EcoRub AB har lämnat halvtidsrapport till EU

| Mer

EU

(AktieTorget: EcoRub AB)

EcoRub har lämnat halvtidsrapport till EU för projektet ACE. Målet med projektet är:

"The creating of Europe´s first value chain of recycled rubber from end-of-life tyres to high quality rubber & plastic end products brings the beginning of a solution for the recycling of tires in Europe."

Projektet har vid halvtid konsumerat 30 % av resurserna. Den andra halvtiden för projektet ska fokusera på skapande av marknadskontakter och affärer. Detta är tids- och resurskrävande och det kommer att krävas nyanställningar för att vi ska klara av uppgiften.

Målsättningen vid halvtid - att identifiera möjliga applikationer och marknader - har uppfyllts med råge. Vi har överskridit målsättningen minst trefaldigat. Vi har idag så många uppslag att vi måste sålla fram en bråkdel av dem som vi har resurser att arbeta med. De uppslag vi arbetar med har alla betydande marknadspotential. Flera av uppslagen går ut på att ersätta miljöfarligt PVC med återvunnet material baserat på vår teknologi.

Den tyska partnern - KIT - ligger efter sin tidplan, (på grund av en arbetsplatsolycka) men arbetar för att komma i kapp. Den slovenska partnern, ett bilunderleverantörskluster, har ändrat strategi för att få kontakt med bilindustrin. Nu får de hjälp av ETRA (European Tyre Recyclers Association) för detta.

Av halvtidsrapporten till EU framgår att vi ännu inte har erforderlig  tillverkningskapacitet för att kunna tillgodose den väntade efterfrågan på våra produkter. Vi arbetar intensivt för att finna finansiering för detta och därigenom komma ikapp med planerna enligt EU-projektet.

 

  

EcoRub AB (publ):

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor. EcoRub AB är finansierat av EU – Eco-Innovation – projekt ACE med 50% av marknadsintroduktionskostnader under 3 år.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor