fb


2012-04-10 15:30

Olycksförsäkring med Kenrex slamfilter på MaskinExpo

| Mer

Mässor

På årets MaskinExpo premiärvisar Kenrex företagets nya slamfilter – Kenrexslamstopp som förlänger livet på din infiltration/markbädd.

Normalt har trekammarbrunnen som uppgift att rena slam från avloppsvattnet. Men ibland händer det som inte får hända: man drabbas av översvämning eller glömmer beställa tömning. Listan på ”överraskningar” är ganska lång…

Kenrex slamfilter är en ypperlig försäkring mot ”olyckor”. Genom att koppla Kenrexslamstopp mellan trekammarbrunn och infiltration/markbädd så blir du förvarnad – via varningslampa eller telefon – om slamflykt sker. Detta minimerar risken att det blir stopp infiltration/markbädden I dessa fall är den enda lösningen vara att gräva upp bädden och anlägga en ny, vilket kan vara mycket kostsamt.

Samtidigt är det minst lika viktigt att öka infiltration/markbäddens livslängd – och det görs enklast genom att hålla den fri från slam. Kenrexslamstopp passar utmärkt för alla sorters anläggningar!

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor