fb


2012-04-10 13:10

Ny generation tiltrotatorer från engcon på MaskinExpo

| Mer

Mässor

På Nordens största maskinmässa, MaskinExpo, lanserar engcon först provet i företagets nya tiltrotatorserie.  EC226 är anpassad för grävmaskiner mellan 18-26 ton och byggd för att tåla de nya generationerna av allt starkare grävmaskiner.

engcon, världsledande på tiltrotatorer för grävmaskiner 1,5 - 32 ton, utvecklar nu alltså en helt ny tiltrotatorserie. Den nya generationen bygger på en helt ny princip och framförallt har möjlighet till inbyggnad av modern kommunikationsteknik, servicevänlighet, tiltvinkel & slitstyrka prioriterats i utvecklingsarbetet som pågått i ca: ett år.

- Generation 2 är byggd utifrån kundernas synpunkter och önskemål på nuvarande generation, säger Johan Johansson, konstruktionschef på engcon Holding.

Johan Johansson nämner bland annat att generation 2 förberetts för sensorer tillhörande dagens moderna maskinstyrningsteknik och att tiltrotatorerna har ingjutna smörjkanaler och framdragna smörjpunkter till en central, vilket medför att montering av centralsmörjning görs både enkelt och snabbt.

- 2-seriens konstruktion medger tiltvinklar upp till 45 grader och vi har ökat bussningsdimensionerna rejält för längre livslängd, samt flyttat hydraulmotorn till vänster sida för bättre sikt fortsätter Johan Johansson.

Flera modeller i 2-serien är dessutom anpassade för engcons nya högflödessvivel vilken medger garanterade flöden på 120 l/min på extrauttagen. Laboratorietester har visat värden upp till 180 l/min. Dessutom har en helt ny och mer lättdriven ventiltyp tagits fram, vilken ger följsammare rörelser och en bränslebesparande effekt.

engcon meddelar att de nu levererar ut förserier av EC226 och under sommaren går de in i serieproduktion för att löpande fasa ut trotjänaren EC20

Närmast väntar sedan EC218 efterföljaren & generation 2 av nuvarande EC15 för grävmaskiner mellan 12-18 ton. Engcon meddelar att de har för avsikt att uppgradera hela sitt tiltrotatorprogram, men vilken modell som kommer efter EC218 är ännu inte klart.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor