fb


2012-04-10 10:51

Automatisera medarbetarnas åsikter

| Mer

Ledarskap

Istället för tidsödande och begränsade enkäter, kan du nu istället mäta medarbetarnas åsikter med automatik, året runt. Fördelen är att du alltid vet var dina medarbetare står i frågor som är viktiga för organisationen. Systemet avgör själv vilken medarbetare som ska få vilken fråga, och när. Det här gör att ledningen har ett ständigt aktuellt beslutsunderlag, och kan fatta mer välgrundade beslut. Vad skulle du själv göra annorlunda, om du alltid visste vad alla ansåg internt om det ni tycker är viktigt för er organisation?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor