fb


2012-04-05 7:00

Får parkinsonsjuka i Skåne den vård de behöver?

| Mer

Medicin

Får parkinsonsjuka i Skåne
den vård de behöver?

Hur fungerar vården för personer med Parkinsons sjukdom i och hur långt har forskningen kommit?

På Världsparkinsondagen den 11 april möts över 160 personer på ett stort seminarium i Malmö, för att diskutera behandling, bemötande och framtid. Det är neurologer, neuroteam, geriatriker, politiker, beslutsfattare samt personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Minst 160 personer väntas till seminariet i Malmö, som är det första i en serie av fyra på olika platser i  Sverige under april. Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och ParkinsonFörbundet är arrangörer.
I Sverige har 22.000 personer diagnosen Parkinsons sjukdom. Men många kan leva med den omedvetet, varför mörkertalet är stort. Den finns över hela världen i ungefär samma utsträckning.

Orsaken till sjukdomen är fortfarande okänd, men ålder verkar vara den främsta riskfaktorn. Det kan också finnas en ärftlig komponent och en miljöfaktor som ökar risken att utveckla sjukdomen. Den är inte botbar, men mycket lindring finns att tillgå. Till exempel med olika läkemedel.

Några kända personer med diagnosen Parkinsons sjukdom är boxaren Mohammed Ali, artisten Suzzie Tapper, skådespelarna Erland Josephson och Michael J Fox samt konstnären Salvador Dali.

Program och medverkande:

Välkomna att rapportera från detta seminarium den 11 april 2012 i Jubileumsaulan Universitetssjukhuset, Malmö

Program

13.00  Inledning -  Ingvar Dahlqvist, ordf. i Parkinson Skåne, Kristjan Gislason, ordf. i NHR Malmö

13.15  Behandlingsformer: ”Hur arbetar vi för att ge rätt patient, rätt avancerad  behandling?” - Håkan Widner, professor vid SUS i Lund

14.30  Att leva med Parkinsons sjukdom. - Pär Ohrberg, patient

14.50  Hälsoekonomisk bakgrund - hur gör man bedömningar samhällsekonomiskt och skapar resurser för nya behandlingar? - Ulf Persson, professor vid The Swedish Institut for Health Economics

15.15  Dagens sjukvård och satsningar i regionen när det gäller Parkinson. - Catharina Blixen-Finecke, politiker Region Skåne

15.35  Olika vård beroende på var i Sverige du bor. - Gun Lindahl, Parkinsonsjuksköterska, SUS i Lund

15.45  Paneldebatt: ”Fler neurologer – Rätt medicin – Lika behandling för alla!”

16.30  Avslutning.     Dagens moderator: Ingvar Dahlqvist

Seminariet arrangeras av NHR och ParkinsonFörbundet med stöd av Abbott Scandinavia AB. Övriga platser detta seminarium hålls på är Linköping den 17 april, Örebro 23 april och Göteborg den 25 april.

Detta arbetar NHR och ParkinsonFörbundet för:

  • Antalet neurologer måste fördubblas. Sverige har för få neurologer jämfört med övriga Europa!
  • Bostadsorten ska inte avgöra om du får rätt behandling!
  • Återbesök ska ingå i vårdgarantin. Neurologiskt sjuka kan få vänta flera år för specialiståterbesök.
  • Att vårdteam införs i hela neurosjukvården, där flera kompetenser ingår.

 Mer information: nhr.se

http://www.nhr.se/om-nhr/kalender/seminarium-om-parkinsons-sjukdom-malmo/

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor