fb


2012-04-04 14:44

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

| Mer

Bank Här visas de aktuella utlåningsräntorna, efter ändring, för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Bindningstid                                            Ny ränta                            Förändring

3 månader                                                 4,06 %                                - 0,09 %

1 år                                                            4,15 %                                - 0,05 %

2 år                                                            3,85 %                                0,15 %

3 år                                                            3,95 %                                0,15 %

4 år                                                            4,10 %                                Oförändrad

5 år                                                            4,30 %                                Oförändrad

7 år                                                            4,60 %                                Oförändrad

10 år                                                          4,82 %                                Oförändrad

Här visas de aktuella inlåningsräntorna för fasträntekonton:

Fasträntekonto                                       Ny ränta                            Förändring

Fasträntekonto 3 månader                        2,85 %                                - 0,15 %

Fasträntekonto 1 år                                  3,10 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 2 år                                  3,00 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 5 år                                  3,40 %                                Oförändrad

Cision WireAnnonsbilliga resor