fb


2012-04-04 14:16

Byggstart för Malmö högskolas nya profilbyggnad

| Mer

Högskola

Akademiska Hus och Malmö högskola bjuder in pressen till startskottet för Niagara. Byggnaden blir porten för Malmö högskolas lokalisering på Universitetsholmen och en viktig bärare av högskolans fysiska identitet.

Dag: tisdagen den 10 april
Tid: kl. 09.00-10.00
Plats: Gamla Studentcentrum, Norra Neptunigatan 1, Malmö

Niagara blir ett riktmärke på Universitetsholmen och en portalbyggnad för Malmö högskola. På cirka18 500 kvadratmeter ska högskolans verksamheter vid Området för teknik och samhälle samt Fakulteten för kultur och samhälle husera. Samtidigt ska byggnaden med sin unika placering i hörnet av Neptunigatan och Nordenskiöldsgatan utgöra en vital plats där stad och högskola möts.

Akademiska Hus investerar drygt 700 miljoner kronor i de nya lokalerna.

På första spadtaget medverkar Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola, Eva Östling Ollén, ordförande för Malmö högskola ochUnni Sollbe, regiondirektör för Akademiska Hus Syd. De kommer att berätta om visionerna för Niagara, som blir ny hemvist för 450 anställda och 4 500 helårsstudenter.


MyNewsdeskAnnonsbilliga resor