fb


2012-04-04 8:26

Blue Hotel blir klimatneutralt och stödjer skogsprojektet Kikonda Forest Reserve i Uganda.

| Mer

Klimat

Blue Hotel på Lidingö fortsätter sitt engagemang för klimatet och en hållbar utveckling och blir klimatneutralt och certifierat av Respect. Certifieringen innebär att Blue Hotel kontinuerligt beräknar sitt utsläpp av koldioxid, vidtar åtgärder för att minska dessa samt kompenserar för kvarstående klimatpåverkan genom verifierade kompensationsprojekt. Kompensation för utsläpp har skett från och med 2010 och hotellet har valt att stödja skogsprojektet Kikonda Forest Reserve i Uganda.

  • Vi installerade bergvärme 2007 och är sedan 2009 Svanenmärkta och arbetar kontinuerligt för att minska vår klimatpåverkan. Att vi nu blir klimatneutrala ser jag som ett naturligt steg i vårt arbete och det är särskilt givande och intressant att följa det skogsprojekt i Uganda vi valt att stödja. Utöver den positiva klimateffekt som projektet ger så har det hittills skapats arbetstillfällen för drygt 600 personer i lokalbefolkningen, vilket gett dem möjlighet till en dräglig levnadsstandard. Dessutom görs ett stort arbete för att skydda utdöende djurarter och återskapa naturliga levnadsmiljöer för dessa, något som jag känner starkt för, säger Per Söder, VD.

Projektet i Uganda innebär att lokalbefolkningen arbetar för att bevara existerande skog och utvidga denna genom nyplantering och således minskar koldioxidpåverkan. Projektet är det första projektet i världen att bli CarbonFix- och Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS)-certifierat för sin enastående positiva sociala och ekologiska påverkan. Mer om projektet kan läsas på www.carbonfix.info/KFR

OM BLUE HOTEL

En konferensanläggning, ett hotell och en mötesplats. En destination för design. Blue Hotel är en ständigt skiftande utställning. Blue Hotel är ett hotell och ett turkiskt spa, Hamam, som överraskar med nya intryck och designupplevelser. Blue Hotel är en arkitektonisk pärla längst ut på Elfviks Udde, Lidingö. Möten, inspiration och andrum i en kreativ miljö. Välkommen till ett hotell som hjälper dig att tänka nya tankar. Blue Hotel Elfviks Udde ägs sedan 2003 av familjen Söder. För mer information se

www.bluehotel.se

ÄGARE

Ejnar Söder, ägare med lång erfarenhet av nytänkande inom hotell- och restaurangbranschen. Per Söder, VD, internationellt diplomerad Kundaliniyogainstruktör och ansvarig för Blue Hotels wellnesskoncept. Jan Söder, ansvarig för all design på Blue Hotel.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor