fb


2012-04-04 8:30

PMI-tjänster föll till 52,6 i mars: en något ljummare tjänstekonjunktur när affärsvolymen dämpas

| Mer

Bank · Inköpschefsindex för tjänster (PMI - tjänster) sjönk med 1,5 indexenheter till 52,6 i mars jämfört med 54,1 i februari. Indexutvecklingen fortsatte därmed nedåt, men alltjämt befinner sig tjänstekonjunkturen inom tillväxtzonen.

· Samtliga delindex i PMI-tjänster, förutom leverantörernas leveranstider, minskade i mars. Det största negativa bidraget stod affärsvolymen för, följt av orderingången. Ökningen för leverantörernas leveranstider kan tyda på att tjänsteföretagen betar av uppgången av orderingången i början av året.

· Tjänsteföretagens nyanställningsbehov dämpades under mars. Samtidigt skruvades den planerade affärsvolymen upp för fjärde månanden i rad och tjänsteföretagen ser positivt på konjunkturutsikterna under det närmaste halvåret. Även indexet för orderstockar, som varierar mycket, var högre under det första kvartalet 2012 jämfört med kvartalet innan.

· Index för leverantörernas insatsvarupriser minskade marginellt i mars. Ett flertal av inköpschefer rapporterade om ett oförändrat eller stigande pristryck, om än väsentligt lägre jämfört med samma månad förra året.
 

Nästa publicering: Fredagen den 4 maj 2012

Cision WireAnnonsbilliga resor