fb


2012-04-02 6:00

Högskolan i Skövde startar forskarskola med tolv partners

| Mer

Högskola

Nu startar en företagsforskarskola i tillämpad informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Tolv partners, KK-stiftelsen och Högskolan satsar närmare 60 miljoner på 14 doktorander under 2012–2017.

KK-stiftelsen har gett Högskolan i Skövde ett mycket positivt besked. Stiftelsen ger Högskolan i Skövde 17 miljoner kronor i bidrag under sex år för att lärosätet ska kunna starta en företagsforskarskola inom området tillämpad informationsteknologi. Ytterligare 24 miljoner kronor kommer från tolv externa partners – bland annat Västra Götalandsregionen.

Det övergripande målet för forskarskolan är att studera hur modern informationsteknologi kan utnyttjas för modellering och simulering, till exempel i olika typer av beslutsstödssystem.

– Det mycket glädjande att Högskolan i Skövde och företagen snabbt har lyckats hitta ett viktigt område som vi kan samverka kring. Till skillnad från vanliga forskningsprojekt är samverkan kring doktorander ett långsiktigt åtagande som bygger på att parterna har ett stort förtroende för varandra, säger Göran Falkman, biträdande professor vid Högskolan i Skövde och den som lett arbetet med företagsforskarskolan.

Stora och mindre företag
Bland de företag som samverkar med Högskolan i Skövde om forskarskolan finns både stora multinationella koncerner och mindre lokala företag.

– Det ska bli väldigt roligt att samverka med Högskolan i Skövde på det här området. Samproduktionen inom forskarskolan förväntas komma till direkt nytta i företagets utveckling av nya klimatsmarta fiberbaserade förpackningar, säger Stellan Rylander, vd för CC Pack AB i Tibro, ett av de samverkande företagen.

När KK-stiftelsen nu gett sitt klartecken kan Högskolan i Skövde börja arbeta med att rekrytera de 14 doktorander som ska utbildas i forskarskolan. Rekryteringen kommer att pågå under våren och sommaren 2012. I början av hösten kommer alla doktorander att vara på plats och börja sitt arbete på Högskolan och i de samproducerande företagen.

En längre text om företagsforskarskolan publiceras under förmiddagen måndagen den 2 april på Högskolan i Skövdes webbplats: www.his.se

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor