fb


2012-03-30 15:09

Bankföreningen: Allt fler väljer miljövänlig e-faktura

| Mer

Bank Allt fler privatpersoner väljer att betala sina räkningar via e-faktura. Under förra året skickades det ut 60 miljoner elektroniska fakturor till privatpersoner, en ökning med 29 procent jämfört med 2010. Det innebär att 40 procent av de som betalar sina räkningar via Internetbank tar emot e-fakturor. Vinnare är inte minst miljön.
Allt fler företag skickar sina fakturor elektroniskt till fakturamottagarna, vare sig det rör sig om andra företag eller privatkunder. Bankerna har en självklar ställning som förmedlare av dessa e-fakturor. Det visar den årliga undersökningen som genomförs av Bankföreningens medlemmar samt ett antal större fakturautställare.

– Jag bedömer att 70 procent av dem som idag betalar sina räkningar via sin internetbank också kommer att ta emot minst en e-faktura inom tre år, säger Johan Schmalholz, sakkunnig för e-faktura på Bankföreningen.
Det finns många fördelar med e-faktura. Till exempel är e-faktura mycket billigare än pappersfakturor men framförallt är e-faktura bra för miljön. Brev behöver inte transporteras ut till kunderna, färre träd behöver fällas och processas i pappersbruk. En studie som KTH har gjort visar att om alla 1,4 miljarder fakturor som årligen distribueras i Sverige var e-fakturor skulle koldioxidutsläppen minska med runt 40 000 tonAnnonsbilliga resor