fb


2012-03-30 11:00

Miljonstipendium till ung hjärtforskare

| Mer

Högskola I slutet av 2011 utlystes AFA Försäkrings första årliga postdoktorala stipendium inom området folkhälsa. Det tvååriga stipendiet är på 1 miljon kronor. Den första stipendiaten är Göteborgsforskaren Frida Dangardt.

Frida Dangardt är född 1977, uppvuxen i Göteborg och utbildad vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Hon tog läkarexamen 2005 och medicine doktorsexamen 2008. I dag arbetar hon som ST-läkare på barnfysiologen vid Drottning Silvias Barnsjukhus.

Hon kommer att tillbringa sina två år vid The Institute of Cardiovascular Science/Child Health vid University College London. Där kommer hon att undersöka hur stress och psykisk ohälsa hos tonåringar och unga vuxna påverkar hjärt-/kärlsjukdomar vid övergången till vuxenliv och yrkesliv. Projektet följer upp tidigare forskning vid University College London, som påvisat ett samband mellan stressen av låg kontroll på jobbet och bland annat hjärt-/kärlsjukdomar.

- Jag är väldigt glad över chansen att få forska i en internationell miljö och bygga upp ett internationellt nätverk. Det kommer att vara till stor nytta för min långsiktiga ambition att öka kunskapen om folkhälsa och tidig prevention, säger Frida Dangardt.

AFA Försäkring är en av landets ledande finansiärer av forskning och utveckling kring arbetsmiljö och hälsa med en årlig anslagsgivning om 150 miljoner kronor. En viktig uppgift är att stödja och stimulera yngre forskares möjligheter till studier och forskning utomlands.

- Att förstå stress och dess hälsoeffekter är en central utmaning för forskningen kring arbetsliv och hälsa. Frida Dangardt är en mycket lovande forskare och vi bedömer att hennes forskning kan öka kunskapen om sambandet mellan stress och hjärt-/kärlsjukdomar, säger Maj-Charlotte Wallin, VD för AFA Försäkring.

Efter sina postdoktorala studier har Frida Dangardt för avsikt att återvända till barnfysiologen vid Drottning Silvias Barnsjukhus för att fortsätta forska kring tidig prevention av hjärt-/kärlsjukdomar med inriktning mot psykisk ohälsa, stress och fetma.

Pressbilder finns att hämta på www.afaforsakring.se (http://www.afaforsakring.se/Om-AFA-Forsakring/Press/#/image/list)

Cision WireAnnonsbilliga resor