fb


2012-03-29 12:15

Earth Hour: Sparbanken 1826 släcker inte ljuset helt, men …

| Mer

Bank

På lördag den 31 mars uppmanas vi alla att släcka ljuset under Earth Hour. Sparbanken 1826 släcker inte helt på grund av säkerhetsaspekter. Däremot arbetar banken varje dag för att medverka till ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Sedan 2009 är banken miljöcertifierade enligt ISO 1400:2004.

Ända sedan 1826 har omtanken om bygden och dess invånare varit en viktig del bankens verksamhet. Sparbanken 1826 vill därför vara med och verka för ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Hösten 2009 miljöcertifierades banken och sedan dess pågår ett kontinuerligt arbete med att minska verksamhetens miljöpåverkan.

- Den största negativa miljöpåverkan står hanteringen av kontanter för och därför uppmanar vi kunderna i allt större grad använda kort när de handlar, säger Ingelise Gudmann, Administrativ chef och miljöansvarig i Sparbanken 1826.

Sparbanken 1826 delar WWF:s engagemang kring en ljusare framtid, där nya vanor ska vända klimatutvecklingen, och har en klar målsättning med miljöarbetet.

- På grund av säkerhetsaspekter har vi ingen möjlighet att helt släcka ned våra kontor under Earth Hour. Vårt engagemang i miljöfrågorna är däremot stort och det visar sig inte minst genom att både el- och pappersförbrukningen har minskat, avslutar Ingelise Gudmann.

För mer information
Ingelise Gudmann, Administrativ chef och Miljöansvarig, 044-13 84 36 eller 0702-48 28 03

Om Sparbanken 1826 och miljön

  • Fr o m 1 januari 2010 använder banken bara grön el från vindkraft
  • 2011 sänktes kortinlösenavgifterna med upptill 25 % för att gynna handeln med kort.
  • Pappersförbrukningen minskade med drygt ett halvt ton under 2011
  • Elförbrukningen minskade under 2011 med 12,6 %
  • Fjärrvärme används på flera kontor

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor