fb


2012-03-29 11:00

Nordnet publicerar ansvarsrapport

| Mer

Bank Nordnet har under senare år märkt av en större efterfrågan på information om hur bolaget hanterar hållbarhetsfrågor, varför en ansvarsrapport publiceras sedan 2011. Rapporten bygger på en dialog med Nordnets intressenter i syfte att identifiera vilka frågor som anses viktiga och vilka förväntningar som finns på bolagets hållbarhetsarbete.

Nordnets ansvarsrapport hämtas via bolagets hemsida www.org.nordnet.se, Rapportcenter.

Cision WireAnnonsbilliga resor